5 Mayıs 2010 Çarşamba

kişinin hak ve ödevleri

-Kişinin dokunulmazlığı
-Zorla çalıştırma yasağı
-Kişi hürriyeti ve güvenliği
-Özel hayatın gizliliği ve korunması
-Konut dokunulmazlığı
-Haberleşme hürriyeti
-Yerleşme ve seyahat hürriyeti
-Din ve vicdan hürriyeti
-Düşünce ve kanaat hürriyeti
-Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
-Bilim ve sanat hürriyeti
-Basın hürriyeti
-Düzeltme ve cevap hakkı
-Toplantı hak ve hürriyet
-Dernek kurma hürriyeti
-Mülkiyet ve miras hakkı
-Hak arama hürriyeti

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder